Top

Hypnosterapi

hypnosterapi

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en kraftfull metod för att lösa upp blockeringar som hindrar dig att leva livet full ut. Med stärkt självförtroende och självkänsla kan du släppa det förflutna och se framåt. Du får nya verktyg att hantera Ditt fortsatta liv på ett positivt sätt.

Hypnos kan användas vid bl.a.

• Dåligt självförtroende, motivation
• Rädslor, oro, ångest och svartsjuka
• Stress, ilska, skuld, skam och sorg
• Fobier, övervikt och sömnproblem

Vid en session börjar vi alltid med ett samtal där vi går igenom de mål man vill uppnå. Därefter leds Du in i en behaglig

och djup hypnos där Dina sinnen öppnas upp. Vi arbetar med ett problem åt gången, men ibland händer det att flera problem

löses upp under processen. Varje session är individuellt anpassad efter klienten och dess förutsättningar och mål.

Är Du redo att att skapa den positiva framtid som väntar Dig?

Kostnad 1500 kr första gången.

Antal sessioner beror på problem och person, men någonstans mellan 1- 3 gånger.

Kontakta Gerd ( certifierad hypnoterapeut ) på 0706 – 777 832