Top

Företagsevenemang

En kurs kan vara en utbildning men också en färdriktning. Vi på Clair vill gärna hjälpa människor att utvecklas, och att finna sitt livs kurs och färdriktning.

Vår filosofi och tro är att alla mår bra av att finna sin livsväg och känna ro och harmoni i kropp och själ. Då Du är i balans hanterar Du livets väg på ett tryggt, rationellt och lugnt sätt.

Vi erbjuder därför inspirerande och personliga kurser och föredrag inom meditation, hälsa, personlig utveckling och andlighet.

För Er som företag finns möjlighet till speciellt framtagna och anpassade event och kurser.

Med ett verksamt verktyg som meditation kan man på ett enkelt och kraftfullt sätt behandla obalanser, stress och stressrelaterade åkommor m.m. Extra kraftfullt blir det om man går på en meditationskurs och får vägledning, stöd och energi från en ledare och grupp. Klienten får även med sig verktyg för att på ett naturligt sätt skapa psykisk och fysisk balans.

Det finns en stor önskan om att lära sig leva i nuet, släppa stress och negativa tankar. Skapa balans mellan arbete och privatliv. Samhället ställer idag så stora krav på människan att det finns ett behov av att få hjälp med att stilla sitt sinne och lära sig leva här och nu.

Många multinationella företag erbjuder redan sina anställda att meditera på arbetstid. Varför gör de det?

Jo, för att minska den negativa stressen som lätt uppkommer på ett aktivt företag. Negativ stress leder till sämre hälsa och i förlängningen, fler sjukskrivningar. Man fattar lätt sämre beslut, blir ofokuserad och inåt bunden.

Lösningen är att låta sinnet vila en stund från alla plikter och krav. Den korta stund man mediterar är likställd med många timmars sömn, vilket i sin tur leder till att vi känner oss betydligt piggare och därmed jobbar effektivare. Vi tar också lättare smarta och väl genomtänkta beslut. De flesta blir dessutom gladare, mer kreativa, utåtriktade och välmående.

Det är ingen tillfällighet att några av världens mest framgångsrika människor mediterar, för att få bättre resultat, må bättre och få en högre livskvalitet!

Modern forskning påvisar att regelbunden meditation ger stressade hjärnor medveten avkoppling. De goda effekterna är många och kliniskt bevisade. Det finns inga biverkningar

För vidare information och förfrågningar, är Ni varmt välkomna att kontakta oss!